แอบฮา เพลงนี้

http://www.imeem.com/cozieluvmusic/music/jTt26k0W/25-hours/

ถามจันทร์

ตอนแรกฟังทำนองจากเครื่องของรูมเมท

ได้อารมณ์ เลยเปิดฟังแบบตั้งใจฟังแล้วความหมายดีแฮะ