indy

จูโน เป็นหนังอินดี้ ที่ไม่มีไคล์แมกซ์

ไม่ใช่หนังที่ดีที่สุด

ไม่ใช่หนังที่ซึ้งที่สุด

ไม่ได้ถ่ายภาพได้สวยที่สุด

แต่คุณจะรักมัน